Kloakmester​

  • Udførelse af nye kloakanlæg i forbindelse af byggeri
  • Reparation og sanering af gamle afløb.
  • Udførelse af afløb i det åbne land, f.eks. nedsivningsanlæg.
  • Udførelse af pumpestationer.

Firma:​

Entreprenørfirmaet Erik Pedersen A/S

CVR: 28890656

Adresse:​

Kirkegade 1

8950 Ørsted

Kontakt:​

Telefon: 86 48 80 04

E-mail: info@eep-as.dk 

Medlem af:​