Historie

Firmaets historie går langt tilbage, nøjagtig hvor langt vides ikke med sikkerhed. Det startede formodentlig omkring 1930 hvor Dræningsmester Rasmus Pedersen etablerede firmaet. Han drev firmaet fra Ørsted ikke langt fra vores nuværende adresse. Rasmus Pedersen forestod dræningsarbejde med daglejere typisk fra landbruget.

Sønnen Svend Pedersen startede i faderens virksomhed i 1942 og overtog denne efter faderens død i 1952. Firmaet blev herefter videreført som Dræningsmester Svend Pedersen.

​Firmaet udførte forsat hovedsageligt dræningsarbejde for bønderne. Firmaet udførte meget dræn- og grøftearbejde i samarbejde med Hedeselskabet ved etablering og vedligeholdelse af de kunstige afvandede og inddæmmede landbrugsjorder rundt omkring på Djursland. Gennem tiderne har firmaet etableret kilometervis af dræn for private lodsejere og

​Da mekaniseringen for alvor tog fart blev der investeret i datidens entreprenørmaskiner og arbejdet blev udvidet til andre entreprenøropgaver. Grundudgravning, jordflytning, rørlægning og kloakering blev en naturlige opgaver parallelt med drænarbejdet. Firmaet udførte mange kloakeringsopgaver for kommunerne. Firmaet skiftede navn til Entreprenør Svend Pedersen.

​I 1976 startede sønnen Erik Pedersen i faderens firma efter endt ingeniøruddannelse. Hovedopgaverne forsatte inden for Jord- kloak- og anlægsopgaver. Efter hånden overtog maskinerne meget af det hårde arbejde og firmaet startede opbygningen af en alsidig maskinpark til udførelse af små og mellemstore opgaver.

I 1980 overtog Erik Pedersen halvdelen af firmaet og drev det med sin fader frem til 1996 videreført som Entreprenørfirmaet Svend og Erik Pedersen I/S. Herefter overtog Erik Pedersen sidste halvdel og ejede det alene frem til 2008

Historien gentog sig i 2008 da sønnerne Rasmus og Simon overtog en del af firmaet. I dag drives firmaet derfor videre med 3. og 4. generation.

Følg med i vores hverdag på Facebook!​

Følg med på Facebook hvor vi opdaterer med spændende nyt 

fra forskellige opgaver og vores hverdag​

Firma:​

Entreprenørfirmaet Erik Pedersen A/S

CVR: 28890656 

fb-small

Adresse:​

Kirkegade 1

8950 Ørsted

Kontakt:​

Telefon: 86 48 80 04

E-mail: ep@eep-as.dk

Medlem af:​