Ørsted Kloaksanering, Etape 1

Udført 2006

Rådgiver: Rougsø Kommune

Entreprisesum: 4.125 mio

Udført kloakeringsarbejde for sanering af afløbssystem i Ørsted. Primært etableret ny spildevandsledning ved siden af eksisterende fælledsledning. Efterfølgende omkoblinger således systemmet virker som to-strenget. Nedgravet pumpestationer, udført overløbsbygværker.

Opstart på gennemgravning af mose for etablering af Ø200 trykledning. Efter mange forsøg måtte vi dog opgive pga. meget dårlig bund. Ledningen etablerede vi istedet som styret underboring.​

Indeholdt i projektet ca. 2000 lbm kompliceret styret underboring.

​​

Opførelse af overløbsbygværk.​

Gravearbejde i Rougsøvej.​

​Etablering af Ø1000 plastledning incl. dirverse omkoblinger.

Følg med i vores hverdag på Facebook!​

Følg med på Facebook hvor vi opdaterer med spændende nyt 

fra forskellige opgaver og vores hverdag​

Firma:​

Entreprenørfirmaet Erik Pedersen A/S

CVR: 28890656 

fb-small

Adresse:​

Kirkegade 1

8950 Ørsted

Kontakt:​

Telefon: 86 48 80 04

E-mail: ep@eep-as.dk

Medlem af:​