Kloakering af sommerhusområde St. Sjørup

Udført 2010-2013

Rådgiver: EnviDan

Entreprisesum: 13.857.000

Igangværende projekt med etablering af spildevandskloak i sommerhus område. Vi skal udføre ca. 11 km hovedledninger med tilhørende stik og skelbrønde til 475 husstande. Alle ledninger udføres under grundvandsspejlet i sandaflejringer.

Projektet er opdelt i 3 etaper. Projektet skal afsluttes i 2013​

Ledningsgrav i sommerhusområde​

Nedspuling af sugespidser for grundvandssækning.​

Retablering af sommerhusveje

Udgravning til pumpestation 01. Dybde -5,0 meter. Grundvand i kote 0,0 Sugespidser i to niveau.

Opdækning påbegyndt på pumpestation 01

Sammensvejsning af trykledning.

Kloakering i vintervejr..​

Styretboring 410 lbm. under udførelse

Følg med i vores hverdag på Facebook!​

Følg med på Facebook hvor vi opdaterer med spændende nyt 

fra forskellige opgaver og vores hverdag​

Firma:​

Entreprenørfirmaet Erik Pedersen A/S

CVR: 28890656 

fb-small

Adresse:​

Kirkegade 1

8950 Ørsted

Kontakt:​

Telefon: 86 48 80 04

E-mail: ep@eep-as.dk

Medlem af:​