Anlæggelse af regnvandsbassin og kloakbyggemodning

Udført 2008-09

Rådgiver: Bygværker: Niras

Entreprisesum: 3.1 mill.

Udførelse af hovedledninger for regn- og spildevand med tilhørende forsinkelsesbassin for regnvand. Udførelse af ca. 300 lbm. Ø600bt regnvandsledning i 4,5 m. dybde. Udførelse af ca. 440 lbm. spildevandsledning. Opførelse af 1 stk. insitu-støbt overløbsbygværk, byggehøjde ca. 5 m indeholdende alle arbejder. Opførelse af 1 stk. indløbsbygværk, byggehøjde ca. 5 m. udført som elementmontage. Levering og montering af rørdele, regulatorer, betonstøbning for tilslutning m.m. for bygværker. Udført udgravning for 5000 m³ regnvandsbassin med efterfølgende beklædning af bentonitmembran og muldbeklædning. Udført arbejder for permanent sikring af membranbund for sekundært grundvandpres.​

Udgravning af regnvandsbassin​

Udlægning af bentonitmembran og friktionsnet​

Udlægning af bentonitmembran og friktionsnet

Færdiggørelse med muldudlægning​

Følg med i vores hverdag på Facebook!​

Følg med på Facebook hvor vi opdaterer med spændende nyt 

fra forskellige opgaver og vores hverdag​

Firma:​

Entreprenørfirmaet Erik Pedersen A/S

CVR: 28890656 

fb-small

Adresse:​

Kirkegade 1

8950 Ørsted

Kontakt:​

Telefon: 86 48 80 04

E-mail: ep@eep-as.dk

Medlem af:​